Sống Theo Đúng Mục Đích - Sách Nói MP3

Sống Theo Đúng Mục Đích - Tác giả: Rick Warren: là một trong những quyển sách bán chạy trên thế giới, giúp bạn nhận ra được mục đích sống của cuộc đời mình trên đất để sống một cuộc đời thật ý nghĩa 

Mời bạn cùng nghe thứ tự từng bài sách nói MP3 theo link mục lục bên dưới, chỉ cần mỗi ngày nghe một bài và suy gẫm trong loạt 40 bài này:

00_Lời giới thiệu.mp3
01_Khởi nguồn từ Đức Chúa Trời.mp3
02_Bạn không phải là một sự tình cờ.mp3
03_Điều gì lèo lái cuộc đời bạn.mp3
04_Được tạo dựng cho cõi đời đời.mp3
05_Cuộc sống từ cái nhìn của Đức Chúa Trời.mp3
06_Cuộc sống là một nhiệm vụ tạm thời.mp3
07_Nguyên nhân của mọi sự.mp3
08_Được tạo dựng vì sự vui thỏa của Đức Chúa Trời.mp3
09_Điều gì khiến Đức Chúa Trời mỉm cười.mp3
10_Trọng tâm của sự thờ phượng.mp3
11_Trở nên bạn tâm giao với Chúa.mp3
12_Kết bạn với Chúa.mp3
13_Sự thờ phượng đẹp lòng Đức Chúa Trời.mp3
14_Khi Chúa dường như xa cách.mp3
15_Được tạo dựng cho gia đình của Đức Chúa Trời.mp3
16_Điều quan trọng nhất.mp3
17_Mái ấm gia đình.mp3
18_Sống với nhau.mp3
19_Vun đắp cộng đồng.mp3
20_Phục hồi cộng đồng bị gãy đổ.mp3
21_Bảo vệ hội thánh của bạn.mp3
22_Được tạo dựng để trở nên giống Chúa Cứu Thế.mp3
23_Chúng ta tăng trưởng như thế nào.mp3
24_Được biến đổi bởi lẽ thật.mp3
25_Được biến đổi bởi nan đề.mp3
26_Tăng trưởng qua sự cám dỗ.mp3
27_Đánh bại cám dỗ.mp3
28_Cần phải có thời gian.mp3
29_Chấp nhận nhiệm vụ của bạn.mp3
30_Được tạo dựng để phục vụ Đức Chúa Trời.mp3
31_Hiểu biết định dạng của bạn.mp3
32_Sử dụng điều Chúa ban cho bạn.mp3
33_Hành động của đầy tớ thật.mp3
34_Suy nghĩ như một đầy tớ.mp3
35_Quyền năng của Chúa trong sự yếu đuối của bạn.mp3
36_Được tạo dựng cho một sứ mệnh.mp3
37_Chia sẻ sứ điệp cuộc đời bạn.mp3
38_Trở thành một Cơ Đốc nhân đẳng cấp thế giới.mp3
39_Quân bình đời sống của bạn.mp3
40_Sống theo đúng mục đích.mp3


Nguồn: tinlanhhyvong.com

Các tin khác