Lời ngỏ

Nhóm thiện nguyện đang trong giai đoạn làm công tác thiện nguyện thầm lặng, quý vị nào cần biết và muốn tham dự xin liên hệ trực tiếp với nhóm, những thông tin hoạt động hiện tại chỉ chia sẻ cho các thành viên của nhóm.

 

 

Những câu Kinh thánh khích lệ làm thiện nguyện:

 

"Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức tin." (GA-LA-TI 6:10)

 

"Nhưng anh em giúp tôi cơn hoạn nạn, thì đã làm điều thiện." (PHI-LÍP 4:14)

 

"Cho nên chúng ta dầu ở trong thân thể nầy, dầu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. 10 Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt." (2 CÔ-RINH-TÔ 5:9-10)

 

"Người nào có mắt từ thiện sẽ được phước; Vì người ban bánh mình cho kẻ nghèo khó." (CHÂM NGÔN 22:9)

 

"Vậy, khi con làm việc từ thiện, đừng thổi kèn trước mặt mình như những kẻ đạo đức giả làm trong nhà hội và ngoài đường phố để được người ta khen ngợi. Thật, Ta bảo các con, những kẻ ấy đã nhận được phần thưởng của mình rồi. Nhưng khi con làm việc từ thiện, đừng cho tay trái biết tay phải làm gì để việc từ thiện của con được kín đáo; và Cha con, Đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ ban thưởng cho con."
(MA-THI-Ơ 6:2-4 TT_HD)

 

(N)

 

 

Đang cập nhật ...