Lịch đọc Kinh Thánh trọn bộ 1 lần trong 1 năm

Lời Đức Chúa Trời vô cùng quan trọng cho đời sống Cơ đốc nhân, là nền tảng vững chắc cho mọi sự trong cuộc sống, là kim chỉ nam định hướng cho cuộc đời, là nguồn phước hạnh vô tận không hề khô cạn. Đọc, suy gẫm và cẩn thận làm theo thì cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ luôn may mắn và được phước...

Thi thiên 119:50: "Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, Ấy là sự an-ủi tôi trong cơn hoạn-nạn." 
Thi thiên 119:105: "Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường-lối tôi."
Giô-suê 1:8: "Quyển sách luật-pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy-gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn-thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may-mắn trong con đường mình, và mới được phước."
...
 
Hãy cùng đọc Kinh Thánh mỗi ngày nhé!
 
Tải lịch đọc Kinh Thánh ở file đính kèm bên dưới
 


Nguồn: ST

Các tin khác