Th.H - Cẩn Thận Về Tất Cả Những Việc Ta Làm

 

Đừng tin tưởng mọi lời và đừng tin cậy mọi linh, nhưng hãy cẩn thận tất cả và suy nghĩ chín chắn trước mặt Đức Chúa Trời.

 

Rất tiếc người ta thường tin và thường nói những điều xấu hơn là những điều tốt của người khác. Nhưng người toàn hảo không nhẹ dạ tin những người ba hoa, vì biết yếu điểm của người đời: người đời có xu hướng làm việc xấu (Sáng thế ký 8:21) và dễ sơ hở trong lời nói.

 

 

Người khôn ngoan vĩ đại là người không hành động hấp tấp (Châm ngôn 19:2) và không suy nghĩ ngoan cố.

 

Người khôn ngoan cũng không tin mỗi lời của người đời, cũng không vội vã rót vào tai của người khác mọi điều mình nghe mình nghĩ.

 

Sống một cuộc đời công bình làm cho con người khôn ngoan trước mặt Đức Chúa Trời và trưởng thành trong nhiều bình diện. Càng khiêm nhường và càng thuận phục Đức Chúa Trời thì càng khôn ngoan và càng trầm tĩnh trong tất cả mọi việc.

 

(Thomas Hemerken 1380-1471)


Nguồn: hovulynha.com

Các tin khác