Th.H - Nên Đọc Kinh Thánh Như Thế Nào?

 

Hãy tìm Lẽ Thật trong Kinh Thánh, đừng tìm lời hay ý đẹp. Ta phải đọc Kinh Thánh bằng chính Linh đã cảm thúc để Kinh Thánh được viết ra.

 

Cũng thế, thà đọc những sách sâu nhiệm và giản dị về Đức Chúa Trời hơn là những tác phẩm uyên thâm và sâu sắc.

 

Uy tín của các trước giả như thế nào, học thức của họ đến mức nào, điều đó không quan trọng; hãy để tình yêu chân lý đích thực hướng dẫn con đọc Kinh Thánh, điều đó quan trọng hơn.

 

Đừng thắc mắc về nhân vật phát biểu trong Kinh Thánh, nhưng hãy quan tâm đến sứ điệp mà họ rao truyền cho con.

 

Con người rồi sẽ qua đi, nhưng "chân lý của Đức Giê-hô-va còn lại mãi mãi" (Thi thiên 172:2). Đức Chúa Trời, Đấng phán với chúng ta "nhiều lần nhiều cách" (Hê-bơ-rơ 1:1), không quan tâm đến hình thức bề ngoài của con người.

 

Nếu muốn Kinh Thánh hữu ích cho bản thân, hãy đọc với tinh thần khiêm cung và đừng khao khát sẽ được nổi tiếng là có kiến thức rộng.

 

(Thomas Hemerken 1380-1471)

 


Nguồn: hovulynha.com

Các tin khác